Share this Job
Apply now »

Maintenance Shift Leader

Grade C, local Nitra

Salary:  od 1700 eur mesačne, finálna mzda na základe skúseností, 13. plat, 0-15% ročný bonus, ďalšie benefity podľa internej smernice

 

PRÍLEŽITOSŤ

 

Úspešný kandidát bude zohrávať kľúčovú úlohu pri personálnom a technickom riadení tímu operatívnej časti údržby a jeho rozvoji, vyhodnocovaní prestojov na základe ich dĺžky a početnosti a tvorbe analýz s cieľom zvýšenia technickej dostupnosti. Zabezpečovanie chodu, procesov a ich implementovanie v praxi a zabezpečovanie ich dodržiavania.

 

ZMENNOSŤ: 4 zmeny, v budúcnosti možná úprava na 3 zmeny podľa potreby výroby

 

NÁPLŇ PRÁCE

 • Podpora a riadenie implementácii nových častí linky
 • Zabezpečovať implementácie PLC systémov, úpravu a tvorbu nových robotických programov
 • Podporovať stratégiu rozvoja technológií, rozširovať/dodržiavať štandary a projekty neustáleho zlepšovania zariadení
 • Plánovať, organizovať a rozvíjať štruktúru zmien údržby
 • Podpora budovania a uvádzania výrobných zariadení do prevádzky počas uvádzania nových modelov a zmien v procese
 • Zabezpečovať spoľahlivé riadiace a bezpečnostné systémy na ochranu robotov a iných výrobných zariadení na ochranu ľudí a majetku
 • Riadiť tím technikov, formovať a podieľať sa na rozvoji a hodnotení tímu s cieľom neustáleho zlepšovania
 • Zodpovednosť za zabezpečenie funkčnosti zariadení a za produkčné KPI, ako je uptime OPR a Cycle Time a monitorovanie spotreby energie vrátane projektov efektívnosti na zníženie odpadu a energie
 • Vedenie procesu riešenia technických problémov a vyhodnocovanie chýb pomocou dostupných systémov a metodík údržby (Scada system, poruchová databáza zariadení, 8D reporty, analýza 5x prečo, Ishikawa …)
 • Spolupráca s ostatnymi podpornými oddeleniami pri riešní úloh ohľadne implementácii, zmien v procese a modifikáciách na zariadení ako napr. priemyselné inžinierstvo, výroba, logistika..
 • V prípade potreby kontakt a polupráca s externými dodávateľmi pri riešení technických problémov.
 • Spolupráca  aj s inými útvarmi v rámci závodu a zabezpečovať prepojenie pre technológie karosárne, lakovne, montáže a správe energií.

 

ÚSPEŠNÝ KANDIDÁT
•      Ukončené VŠ, prípadne SŠ vzdelanie v odbore mechatronik/elektrotechnik/priemyselné inžinierstvo
•    Predchádzajúca skúsenosť na riadiacej pozícii v automotive alebo obdobnom odvetví 
•    Skúsenosť s riadením tímu na dennej báze pri riešení zložitých problémov
•    Paragraf 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky – výhodou
•    Znalosti programovania a údržby, automatizácie, robotiky, riadenia pohybu, PLC a HMI. Porozumenie požiadaviek na komplexné spracovateľské zariadenia na zváranie, dávkovanie nitov, inline meracie systémy a kontroly
•    Schopnosť riadiť neustále zlepšovanie  technickej dostupnosti, OPR
•    Znalosť bezpečnostných noriem, na vytváranie hodnotenia rizík pre priemyselné zariadenia
•    Zmysel pre detail, analytické, organizačné schopnosti, schopnosť prevziať zodpovednosť
•    Užívateľská znalosť aplikácií Google a MS Office (PowerPoint, Excel a Word a Project)
Výhodou:
•    Znalosti a  zručnosti v oblasti Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen
•    Zapojenie sa do mentoringu a rozvoja nových technikov a učňov.

 

 

#WEAREJLR

At Jaguar Land Rover, we are passionate about our people. They are at the heart of our business. We are committed to fostering a diverse, inclusive culture that is representative of our global customers and the society in which we live; a culture in which every one of our employees can bring their authentic self to work, and reach their full potential.

OUR RECRUITMENT PROCESS

Find out what to expect at each stage of the process along with some hints and tips.

INSIDE JLR

Find out more about working here in our JLR Life Blog:

WHAT WE OFFER

We look after our employees by offering a host of benefits and investing in their talent through award-winning training


Job Segment: Six Sigma, Lean Six Sigma, Maintenance, Management, Manufacturing, Automotive

Apply now »