Apply now »

Electrical Quality Leader

GRADE C, JLR Nitra

Plat: Od 1800 eur mesiac, 0-15% ročný bonus, ďalšie benefity podľa smernice JLR

 

The Manufacturing Electrical Integration tím je zodpovedný za nastavenie a riadenie systému konfigurácie a testovania vozidiel (VCATS= Vehicle Configuration and Test System) a za všetky aktivity v elektrickej oblasti vozidiel týkajúcej sa aktuálnej produkcie ako aj nových výrobných programov. Budete súčasťou multikvalifikovaného tímu, ktorý je zodpovedný za každodenné zlepšovanie elektrických kvalitatívnych ukazovateľov na všetkých testovacích staniciach VCATS ako aj výsledkov od zákazníka. Pozícia si vyžaduje silné technické, analytické a komunikačné zručnosti, vykonávanie analýz, diagnostikovanie vozidiel, tvorba kvalitatívnych výkazov ako aj zlepšovanie procesov s cieľom predchádzať poruchám.

 

Kľúčové zodpovednosti

•  Vykonanávanie denných analýz vozidiel

•  Vykonávať aktivity pre každodenné zlepšovanie kvalitatívnych elektrických ukazovateľov

•  Pripravovať denné, týždenné a mesačné elektrické reporty/výkazy

•  Zabezpečovať rýchle nápravné opatrenia zapríčinené elektrickými chybami vozidiel s cieľom chrániť výrobu

•  Aplikovať metodológiu pre riešenia problémov

•  Poskytovať technickú podporu pre zónu opráv vozidiel ako aj pre výrobné a podporné oddelenia

•  Viesť tímy pracovných skupín, workshopy…

•  Aplikovať profesionálnu komunikáciu na úrovní interných oddelení, dodávateľov, UK inžinierstva a JLR závodov

•  Vykonávať denný audit vo výrobe so zameraním na elektrické súčasti vozidiel

•  Vedieť zastúpiť nadriadeného v prípade potreby

 

Vedomosti, zručnosti a skúsenosti

Nevyhnutné:

•  Relevantné skúsenosti z procesov výroby a kvality

•  Znalosť elektrickej architektúry a automobilových systémov

•  Znalosť elektroniky

•  Znalosť testovacích systémov vozidiel

•  Znalosť nástrojov na diagnostiku automobilov

•  Silné analytické schopnosti

•  Anglický jazyk B1

•  MS Office

 

Žiadúce:

•  Pochopenie hlavných procesov kvality

•  Schopnosť cestovať v rámci Európy na podporu rozvoja počas nových projektov

•  Uprednostňuje sa titul alebo zodpovedajúca ekvivalentná prax

 

Pozícia je vhodná aj pre absolventa s elektrotechnickým vzdelaním

 

Personal Profile 

Nevyhnutné:

•  viedieť pracovať autonómne, s orientáciou na výsledky, preukazovať húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť so

schopnosťou poskytovať výsledky vo vysokej kvalite a v krátkom čase

•  byť schopný navrhovať a validovať krátkodobé a dlhodobé akcie

•  byť odolný a nadšený a vedieť konštruktívne reagovať na nové nápady a myšlienky

•  vedieť profesionálne komunikovať aj zložitejšie technické témy

•  byť tímovým hráčom, aktívne rozvíjať a podporovať členov tímu

 

Žiaduce:

•  Flexibilne a profesionálne dosahovať výsledky aj v náročných situáciach

#WEAREJLR

At JLR we are passionate about our people. They are at the heart of our business. We are committed to fostering a diverse, inclusive culture that is representative of our global customers and the society in which we live; a culture in which every one of our employees can bring their authentic self to work, and reach their full potential.

OUR RECRUITMENT PROCESS

Find out what to expect at each stage of the process along with some hints and tips.

INSIDE JLR

Find out more about working here in our JLR Life Blog:

WHAT WE OFFER

We look after our employees by offering a host of benefits and investing in their talent through award-winning training


Job Segment: Manufacturing Engineer, Electrical, Engineer, Engineering

Apply now »